header image
 

Reddingmuseum

Om in de Noordzee te zwemmen, is uiteraard een geweldige ervaring, maar kan ook zeer gevaarlijk zijn. Zo staan op sommige plekken bijvoorbeeld sterke stromingen, waar zelfs de best getrainde zwemmer nog dik in de problemen kan komen. Gelukkig houdt in de zomer de reddingsbrigade Den Helder alle waterrecreanten in Julianadorp aan Zee nauwlettend in de gaten om zo te voorkomen dat zij in gevaarlijke situaties terecht komen.

 

Reddingmuseum

 

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de Reddingsbrigade Nederland (REDNED) en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD) spelen een belangrijke rol in het Nederlandse reddingswezen op zee. In het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers is dan ook veel informatie te vinden over de KNRM, REDNED en de MRD.

Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers op de oude marinewerf Willemsoord (thans nautisch themapark) te Helder vertelt de geschiedenis van het Nederlandse reddingswezen op zee. Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers is één van de twee musea die zich bevindt op Willemsoord, het Marinemuseum is het andere museum.

Reddingsbrigade

De Reddingsbrigade Nederland bestaat uit honderdtweeëntachtig zelfstandige verenigingen met in totaal meer dan dertigduizend leden. Het leeuwendeel van de medewerkers is vrijwilliger. De reddingsbrigades zijn actief langs de Noordzeekust, op de Zeeuwse wateren, op het IJsselmeer, op het Markermeer en op talloze binnenmeren en rivieren.

Reddingsbrigade Den Helder

De Reddingsbrigade Den Helder bewaakt 7 kilometer Noordzeestrand. Dit strand loopt van strandslag 1 (Strandslag Den Helder), strandslag 2 (Strandslag Donkere Duinen), strandslag 3 (Strandslag Duinoord), strandslag 4 (Strandslag Falga), strandslag 5 (Strandslag de Zandloper), strandslag 6 (Strandslag Julianadorp) tot en met strandslag 7 (Strandslag Drooghe Weert). Op drie strandslagen heeft de Reddingsbrigade Den Helder posten; post Duinoord, post de Zandloper en post Julianadorp. De strandslagen 1 tot en met 3 behoren tot Den Helder. De strandslagen 4 tot en met 7 behoren tot Julianadorp. De Reddingsbrigade-post Duinoord behoort tot Den Helder en de Reddingsbrigade-post de Zandloper en de Reddingsbrigade-post Julianadorp behoren tot Julianadorp.

Gedurende de zomermaanden worden de posten bemand door betaalde krachten en vrijwilligers. Op doordeweekse dagen worden de posten bemand door betaalde krachten die worden aangevuld met vrijwilligers. Op weekenddagen worden de posten alleen bemand door vrijwilligers. De Reddingsbrigade Den Helder is goed uitgerust. Zo bezitten zij portofoons en mobilofoons. Deze portofoons en mobilofoons hebben een speciale reddingsbrigade-frequentie waarmee ze onderling kunnen communiceren. Dit systeem heeft natuurlijk grote voordelen. Zo kan er tijdens grote calamiteiten direct contact worden gelegd met de Reddingsbrigade van Callantsoog, KNMR Den Helder en de KNMR Callantsoog. Tijdens de zomermaanden wordt er vaak geoefend om goed op elkaar ingespeeld te zijn tijdens gezamenlijke acties die ondernomen moeten worden.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) verleent hulp aan schepen die in de Nederlandse kustwateren in de problemen komen. De KNRM is een stichting, vormt een onderdeel van het Nederlands reddingswezen en werd in 1923 opgericht. Bij de KNRM werken meer dan duizend mensen en voert zijn operaties uit vanaf ongeveer veertig locaties langs de Nederlandse kust. Het leeuwendeel van de medewerkers is vrijwilliger doch de schippers van de tien grootste reddingsboten (Arie Visser klasse) die onder de vlag van de KNRM varen, zijn beroepsschippers. Samen met de Kustwacht, Reddingsbrigade, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) probeert de KNRM de menselijke activiteiten op de Nederlandse wateren veiliger te maken.

Gevaren van de Noordzee

Helaas verdrinken ieder jaar weer mensen in de Noordzee of raken sterk onderkoeld. Er zijn verschillende gevaren die op de loer liggen als men gaat zwemmen of pootje gaat baden in het zeewater. Zo moet je niet in de buurt van zogenaamde muilen komen, onderkoelen of afdrijven met een luchtmatras. De gevaarlijkste maand om in de zee te zwemmen, is de maand augustus. Gedurende deze laatste zomermaand zorgen de stand van de zon en maan voor zeer sterke stromingen. Als daarnaast de wind nog eens uit het zuidwesten of noordoosten blaast, worden de getijdenstromingen extra versterkt. Als de wind vanaf het land waait, kunnen mensen met rubberbootjes, luchtbedden en alle andere dingen waarmee je op het zeewater kunt drijven, in ernstig gevaar komen.

Als je gaat zwemmen in de Noordzee moet je nooit te diep gaan, je kunt het beste ervoor zorgen dat je met je voeten nog contact met de bodem van de zee hebt. Als je bijvoorbeeld op een luchtkussen ligt, heb je niet in de gaten dat je heel snel kunt afdrijven naar een diep deel van de zee waar je niet meer kunt staan. Een ander groot gevaar van de zee zijn de sterke stromingen en hoge golven die in het water kunnen ontstaan. Als je in een stroming terecht komt, kun je het beste jezelf eraan over geven. Want je wint het namelijk nooit van een stroming. Als je jezelf een tijdje laat meestromen met de stroming merk je vanzelf dat de stroming zwakker wordt. Op een bepaald moment kun je dan proberen om zijwaarts weg te zwemmen van de stroming om vervolgens weer naar het strand te zwemmen. Probeer in ieder geval te allen tijde rustig te blijven en paniek te voorkomen.

Dorus Rijkers

Dorus Rijkers (1847-1928) is de bekendste redder van schipbreukelingen uit de vaderlandse geschiedenis. Zijn grootste daad verrichte hij in 1887 toen hij de bemanning van een Duits schip van de verdrinkingsdood redde. Rijkers stamt nog uit de tijd dat de reddingsboten werden voortgedreven door roeiarbeid en wind. Pas vanaf 1907 kwamen er steeds meer motorreddingsboten (mrb) in de Nederlandse wateren in gebruik. De mrb ‘Dorus Rijkers’ werd in 1923 in Den Helder in gebruik genomen. Heden ten dage bestaat de boot nog steeds, maar het is nu een museumstuk. De mrb Dorus Rijkers is de oudste Nederlandse reddingsboot die nog in de originele staat verkeert. De mrb Dorus Rijkers is een stalen boot die in Duitsland (Bremen) werd gebouwd. De honderd paardenkrachten geven de boot een snelheid van maar liefst 8,25 knopen.

Adres

Willemsoord 60 G
1781 AS Den Helder

Openingstijden

Zondag (7 januari t/m 14 februari): 10.00-17.00 uur
Maandag t/m zondag (15 februari t/m 2 maart): 10.00-17.00 uur
Zondag (3 maart t/m 30 maart): 10.00-17.00 uur
Maandag t/m zondag (31 maart t/m 2 november):10.00-17.00 uur

Toegankelijkheid

Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. Het museum bezit één invalidentoilet, drie rolstoelen en drie draagbare lichtgewicht museumstoelen.