header image
 

Hoorn

Op 50 kilometer afstand ten zuidoosten van Julianadorp aan Zee ligt Hoorn. Hoorn ligt in de zogenaamde regio West-Friesland. West-Friesland ligt overigens niet in de provincie Friesland, maar in de provincie Noord-Holland. In de gemeente Hoorn wonen bijna 82.000 mensen. Hoorn ligt aan de oever van een inham van het Markermeer. Deze inham wordt het Hoornse Hop genoemd. Naast Hoorn liggen ook Schardam, Scharwoude, De Hulk en Schellinkhout aan het Hoornse Hop.

 

Markermeer Julianadorp aan Zee

 

Hoorn is een stad van meer dan 600 jaar oud en kent dus een zeer rijke geschiedenis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hoorn vol staat met prachtige monumentale gebouwen zoals onder andere het Statenlogement (1613), de Boterhal of Sint Jansgasthuis (1563), de Kamer Hoorn Vereenigde Oostindische Compagnie (1610), de Waag (1609), het Diaconiehuis, de Hoofdtoren, de Kamer Hoorn Westindische Compagnie (1629), de Bussuhuizen, het Timmermansgildehuis, de Kloosterpoort/het Oude Vrouwenhof (1606), het Postkantoor (1878), het Fooreestenhuis (1724), de Sint Pietershof (1692), het Claes Stapel’s Hof (1682), De Doelen, de Maria- of Kruittoren (1508), De Oosterpoort (1576), het Drechterlandsehuis (1728), de Admiraliteitsgebouwen Oostereiland, De Gekroonde Jaagschuit (1878), het Missiehuis Mill Hill, het Standbeeld van Jan Pieterszoon Coen (1893), de Scheepsjongens van Bontekoe en het Treinstation Hoorn (1884).

In Hoorn zijn verder verschillende interessante musea te bezoeken zoals het Affichemuseum, Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, Museum van de 20ste eeuw, Speelgoedmuseum de Kijkdoos, Westfries Museum en de Oudheidskamer Kaap Hoornvaarders.

Monumenten

Statenlogement 

Het Statenlogement ligt in de binnenstad van Hoorn aan een kruising van vijf straten. Het Statenlogement werd in 1613 gebouwd en heeft een dubbele trapgevel. De wapens van zeven naburige steden prijken op de trapgevel van het pand, te weten Medemblik, Edam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Monnickendam en Purmerend. Tot 1796 heeft het Statenlogement gediend als hotel/logement. De gasten van de zittingen van het College van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier en West-Friesland konden er toen verblijven. Tussen 1796 en 1977 heeft het Statenlogement dienst gedaan als stadhuis. Heden ten dage vinden er in het monumentale pand huwelijksvoltrekkingen én officiële ontvangsten van de gemeente Hoorn plaats.

Oosterpoort 

De enige overgebleven stadspoort van Hoorn is de Oosterpoort. De Oosterpoort ligt aan de Draafsingel/Oosterpoortgracht rondom de binnenstad. De Draafsingel is een voormalige verdedigingsgracht die in 1577 werd gegraven. In 1578 werd de Oosterpoort door Joost Janszoon Beeldsnijder gebouwd. In 1601 werd er op de Oosterpoort een huisje bijgezet. Eeuwenlang leidde een houten brug naar de Oosterpoort, maar die werd in 1763 vervangen door een stenen, gemetselde boogbrug die verder bestaat uit smeedijzeren hekken. Voor al het verkeer van én naar Enkhuizen was de Oosterpoort tot de jaren 50 van de vorige eeuw de enige toegang tot de oostkant van Hoorn. In 1957 werd de Willemsweg aangelegd en werd de Oosterpoort gesloten voor alle motorvoertuigen.

De Gekroonde Jaagschuit

De Gekroonde Jaagschuit staat in Hoorn op de hoek van de Breed en het Achterom en werd ontworpen door de architect Adrianus Bleijs. Het pand kent twee voorgevels: één aan de kant van de Breed en één aan de kant van het Achterom. De voorgevel aan de Breed is hoger en bovendien rijker versierd dan die aan het Achterom. De Gekroonde Jaagschuit is in 1878 gebouwd om er koffie te branden. Naast koffie werd er ook thee en tabak verkocht. Op de gevelsteen van De Gekroonde Jaagschuit is een voorstelling te zien van een trekschuit met daarvoor een paard en aanboord een schipper met een aantal passagiers. Vroeger stond aan de overkant van het pand een ander gebouw met de naam De Vergulde Jaagschuit. Deze twee namen hebben te maken met het feit dat er vroeger trekschuiten aanmeerden aan de Breed.

Musea

Affichemuseum

In het Affichemuseum zijn tientallen affiches te bewonderen uit oude tijden, waarbij iedere maand het thema wordt veranderd. Door het ontbreken van financiële middelen kan het museum zelf geen nieuwe stukken aankopen, maar is het afhankelijk van bruiklenen en schenkingen. Het Affichemuseum bevindt zich in de buurt van de Roode Steen, aan de Grote Oost 2. De Roode Steen is een plein in het centrum van Hoorn.

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

Tussen de plaatsen Hoorn en Medemblik wordt een toeristische spoorweg (museumlijn) onderhouden door de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (SHM) met historisch stoomtrammaterieel. Tevens wordt door de onderneming een bootdienst tussen de plaatsen Medemblik en Enkhuizen onderhouden met het museumschip MS Friesland. Het voormalige goederen- en rangeeremplacement van station Hoorn, wordt nu gebruikt door de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Op 23 mei 1968 werden de eerste ritten met het museummateriaal gemaakt. Zes maanden per jaar (6 dagen per week, niet op de maandag) rijdt er nu de stoomtram. Hoorn is daarnaast ook in het bezit van het Kenniscentrum over de Geschiedenis van de stroomtram in Nederland; het zogenaamde Stoomtram Documentatie Centrum (SDC).

Museum van de 20ste eeuw

In het Museum van de 20ste eeuw worden interieurs en (gebruiks)voorwerpen uit de 20ste eeuw (1900-1980) getoond. In het museum kun je onder andere kennis maken met speelgoed, huiskamers, slaapkamers, keukens, klaslokalen, kantoorinrichtingen, beeldapparatuur, geluidsapparatuur, et cetera uit die tijd. Daarnaast zijn er in het Museum van de 20ste eeuw jaarlijks vier wisseltentoonstellingen te bewonderen over uiteenlopende onderwerpen van dat jaar. Het museum is gevestigd in een oude gevangenis, de Krententuin genaamd, op het Oostereiland. De Krententuin is overigens een rijksmonument.

Speelgoedmuseum de Kijkdoos

In een voormalig woonhuis uit de 17de eeuw is het Speelgoedmuseum de Kijkdoos gevestigd. In het museum is een verzameling van speelgoed uit de 19de en 20ste eeuw te bewonderen. Het woonhuis is nog in het bezit van de originele bedstee en spiltrap, ook de inrichting stamt nog uit de bouwtijd. Het monumentale pand staat op een zeedijk. Om het stijgende water van de Zuiderzee bij vloed ook tegen te kunnen houden, is deze zeedijk in het jaar 1648 verder verhoogd.

Westfries Museum

Het Westfries Museum is gericht op de regionale historie. Het museum bevat schilderijen, zilveren siervoorwerpen, zilveren gebruiksvoorwerpen, voorwerpen van porselein, schuttersstukken, schutterijvoorwerpen en voorwerpen uit de VOC-tijd. In maar liefst zevenentwintig verschillende zalen wordt de verzameling tentoongesteld aan het publiek. De cultuurgeschiedenis van West-Friesland, in de periode 1500-1800, staat centraal in het museum. Een bijzonder stuk van het Westfries Museum is een eskimomummie. Op 10 januari 2005 werd het museum opgeschrikt door een grote kunstroof, tijdens een nachtelijke inbraak werden eenentwintig schilderijen buitgemaakt.