header image
 

Camperduin

Op 20 kilometer afstand ten zuiden van Julianadorp aan Zee ligt de badplaats Camperduin. Camperduin behoort tot de gemeente Bergen. Vroeger heette het gebied van het huidige Camperduin; Kamp of Camp. Camper is een zogenaamd binnendijksgebied. De slaperdijk, die Camperduin van Groet scheidt, diende vroeger als een reservedijk. Heden ten dage heeft deze slaperdijk echter geen functie meer.

 

Vogels in Camperduin

 

Sint Elisabethsvloed 

Al in de tiende eeuw komt het plaatsje al voor als Campthorpa. Wat verder in de tijd komen ook de namen Camp en Camper Duyn voor. Camp uit het jaar 1639 en Camper Duyn uit het jaar 1745. Camp zou duiden op een dochternederzetting, een zogenaamde thorpa. Men vermoedt dat het hier gaat om een tweede nederzetting van de Sint-Adelbertabdij; het klooster van Egmond. Er zijn ook mensen die vermoeden dat het woord camp is afgeleid van het Latijnse woord campus. Het Latijnse woord campus betekent veld. Als je er zo naar kijkt, betekent de plaatsnaam: dochternederzetting bij een veld. Wat verder in de tijd werd de nederzetting een zelfstandig dorp.

In 1421 werden de duinen tussen de plaatsjes Camperduin en Petten weggeslagen als gevolg van de Sint Elisabethsvloed. Toen deze razende storm was gaan liggen, is men begonnen met het aanleggen van een dijk tussen de twee plaatsjes; de beroemde Hondsbossche Zeewering. In Camperduin heeft een kerk gestaan. Deze kerk had de vorm van een Westfriese stolp met een toren en werd in 1689 gebouwd. Vóór die tijd stond er ook al een kerk in Camperduin. Dit was echter wel een traditioneel kerkgebouw. De kerk van 1689 was in het bezit van een kerkhof. Op deze begraafplaats werden ook de mensen begraven die op het strand van Camperduin aanspoelden. Uiteindelijk werd de kerk in 1807 afgebroken.

Zeeslag bij Kamperduin

De beroemde Zeeslag bij Kamperduin vond plaats op 11 oktober 1797 op 18 mijl voor de kust van Camperduin. Het was een zeegevecht tussen de Britse vloot enerzijds en de Bataafse vloot anderzijds. Eén van de beroemde schepen die aan de Zeeslag bij Kamperduin deelnam, was ’s Lands schip van Oorlog Delft. Dit linieschip liep tijdens de zeeslag dermate veel averij op dat het uiteindelijk zonk voor de kust van Scheveningen. Van de ‘Delft’ wordt op dit moment een replica gemaakt op de Scheepswerf De Delft. Scheepswerf De Delft bevindt zich in Rotterdam-Delfshaven. De Delft heeft een lengte van 63 meter. Als de replica derhalve klaar is, is het tevens één van de grootste scheepsreplica’s van de hele wereld.

In Australië is een buitenwijk van Sydney én een plaatsje in de staat Victoria die allebei Camperdown heten. De buitenwijk van Sydney is vernoemd naar William Bligh. Deze officier van de Engelse zeemacht speelde een belangrijke rol bij de Zeeslag bij Kamperduin. Het plaatsje in de staat Victoria is vernoemd naar een admiraal van de Britse zeemacht die eveneens een belangrijke rol speelde bij de Zeeslag bij Kamperduin. Uiteindelijk verwierf hij hierdoor zelfs een adellijke titel, namelijk: Earl of Camperdown.

De Putten

Aan de polderkant van de Hondsbossche Zeewering ligt De Putten, een zeer fraai vogelreservaat dat in het midden van de 19de eeuw is ontstaan. De Putten heeft een oppervlakte van meer dan 20 hectare en is voor veel vogelsoorten een belangrijk foerageer-, broed-, en overnachtingsplaats. Omdat het zo’n kwetsbaar gebied is, is het niet voor iedereen vrij toegankelijk. De Putten bevat verschillende plasjes/vijvertjes die ontstaan zijn door het afgraven van de kleigrond die nodig was bij de aanleg en herstelwerkzaamheden van de Hondsbossche Zeewering. Vlak in de buurt van De Putten staat de Hargermolen. De Hargermolen is een poldermolen die dateert uit het jaar 1804 en de Harger- en Pettemerpolder bemaalt.

Lagune

Op het strand van Camperduin bevindt zich een prachtige en unieke lagune. Deze lagune is in 2015 aangelegd en staat in verbinding middels een geul met de Noordzee. Het is een type kunstmeer op het strand dat nergens anders aan de Nederlandse kust is te vinden. Het is zelfs uniek voor heel Europa. Omdat er een geul is gegraven naar de Noordzee, kan er bij vloed altijd vers water naar de lagune stromen. In de lagune zijn tal van recreatiemogelijkheden zoals het bouwen van vlotten, het nemen van duiklessen, zwemmen of gewoonweg pootje baden.

Zeilfietsen

Camperduin en diens directe omgeving zijn ook een zeer geschikt om te gaan zeilfietsen. Bij Camperduin komen namelijk duinen, polders en dijken op een unieke manier samen waardoor het heerlijk zeilfietsen is. Een zeilfiets is een volwaardige driewielige ligfiets die door het zeil een extra motor heeft, een groene motor dus. Met een zeilfiets is het toegestaan om op fietspaden en de openbare wegen te zeilfietsen.

Bunkers 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers door heel Europa lange-afstands-navigatiestations om hun oppervlakteschepen, onderzeeboten (U-boten) en vliegtuigen in goede banen te leiden. Deze lange-afstands-navigatiestations werden door de Duitsers ‘elektra-sonne-anlagen’ oftewel ‘leitstrahlbaken’ genoemd. De geallieerden hadden een codenaam voor de elektra-sonne-anlagen van de Duitsers, namelijk ‘consol’. De elektra-sonne-anlagen waren in het bezit van drie vakwerkmasten met facherantenne met ongeveer een hoogte van 100 meter. Eén van de elektra-sonne-anlagen stond in Camperduin. De ruïne van deze bunker is nog steeds in het kustplaatsje te bezichtigen.

Kofferbakmarkt

Gedurende de maanden juni, juli en augustus wordt er iedere zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur in Camperduin een zogenaamde kofferbakmarkt gehouden. Tijdens een kofferbakmarkt worden tweedehands spulletjes aangeboden vanuit de kofferbak van een auto, vanuit een bakfiets of vanuit de uitstalling naast een auto. De kofferbakmarkt vindt plaats op het fietspad dat langs de Hondsbossche Zeewering ligt. Het fenomeen van de kofferbakmarkt is komen overwaaien vanuit Engeland en is in de Kop van Noord-Holland razend populair. In heel veel plaatsjes in het noorden van Noord-Holland worden kofferbakmarkten georganiseerd. Zo ook in Sint Maartenszee, Callantsoog en Julianadorp aan Zee.

Simon de strandjutter

Op het strand van Camperduin staat het beeld van Simon de strandjutter oftewel Simon Gutker. Gutker was een beroemde strandjutter van Schoorl die tot zijn 87 levensjaar nog een actieve strandjutter was. Op dat moment was hij de oudste nog actieve standjutter van heel Nederland. De carrière van Gutker als strandwacht begon in het jaar 1921 om 63 jaar later in het jaar 1984 te eindigen. Bij aanvang van zijn carrière moest hij al direct aan de bak bij de stranding van de Engelse Kruiser de Prince George voor de kust van Camperduin.