Wandelen door de natuurgebieden van Texel

Wandelen door de natuurgebieden van Texel is uiteraard fantastisch. Het grootste Nederlandse Waddeneiland is gezegend met een zeer gevarieerde natuur. Een natuur waarin honderden verschillende vogels en planten leven. Texel kent bovendien een eigen schapenras: de Texelaar. Texel is uniek; op een relatief klein oppervlak zijn alle Nederlandse landschapstypen te vinden: polders, duingebieden, stranden, heidevelden en bossen. Het eiland is in het bezit van meer dan 300 hectare aan natte duinvalleien. Natte duinvalleien zijn elders in Nederland moeilijk te vinden. De beste manier om te genieten van de Texelse natuur is te voet. Uiteraard kennen alle Texelse natuurgebieden geweldige wandelmogelijkheden. De natuurgebieden worden doorkliefd met prachtige wandelroutes.

 

Wandelen door de natuurgebieden van Texel Julianadorp aan Zee

 

De Dennen

De Dennen is het grootste bos van Texel. In het begin van de 20ste eeuw werd De Dennen door Staatsbosbeheer aangeplant. In de Dennen zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld.

De Mient 

In het Nationaal Park Duinen van Texel ligt het bosgebied De Mient. Vroeger was de Mient een nat heidegebied dat gemeenschappelijk gebruikt werd: men liet er vee grazen en de heide werd gewonnen voor brandstof. In de loop van de tijd werden er weilanden aangelegd. Uiteindelijk is er een bos aangeplant.

De Geul

In het Nationaal Park Duinen van Texel ligt het prachtige duingebied De Geul. Dit is een zeer afwisselend duingebied.

De Bollekamer

Ook De Bollekamer bevindt zich in het Nationaal Park Duinen van Texel en is ook een zeer aantrekkelijk en afwisselend duingebied.

Natuurpad Het Alloo

Als je op een fantastische manier wil kennismaken met de natuur van de Texelse duinen, moet je beslist Natuurpad Het Alloo gaan bewandelen. Natuurpad Het Alloo is ook voor mensen met een beperking zeer goed te gebruiken.

Eierland

Het meest noordelijke deel van Texel wordt Eierland genoemd. Eierland bestaat uit twee landschappen: Eierlandse Duinen en Polder Eierland. De Eierlandse Duinen zijn een onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel.

 

Vakantieparken op de Nederlandse Waddeneilanden:

 

De Nederlandse Waddeneilanden 

De Nederlandse Waddeneilanden 

Texel: meer informatie en boeken

Vlieland: meer informatie en boeken

Terschelling: meer informatie en boeken

Ameland: meer informatie en boeken

Schiermonnikoog: meer informatie en boeken