Opkomend en afgaand water tijden in Julianadorp!

Als je in Julianadorp aan Zee op vakantie bent, is het natuurlijk interessant om te weten wat de tijden zijn van het opkomend en afgaand water oftewel de tijden van hoog en laag water oftewel de tijden van eb en vloed. Met andere woorden; hoe breed is het strand nog en hoe hoog het water tot aan de duinen staat.

Twee keer per dag

Iedere dag is het twee keer eb en twee keer vloed. Als het zeewater tot het hoogste niveau is gestegen, is het vloed (hoogwater, hoogtij), als het zeewater tot het laagste niveau is gedaald, is het eb (laagwater, laagtij). En zo wisselen de getijden zich doorlopend af.

Getijstroom

De periodieke wisseling van de waterstand wordt dus getijde, tij of getij genoemd. Door deze wisseling van de waterstand ontstaat er een zogenaamde getijstroom. De getijstroom wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de zwaartekracht van de Maan en daarnaast ook een beetje door de zwaartekracht van de Zon.

Verschillende factoren

Op iedere plek op de Aarde is het getij weer anders. Dit heeft te maken met de verschillende factoren die van invloed zijn op het getij, zoals de afstand van de plek tot aan de evenaar, de diepte van het water, of er wel dan niet landmassa’s aanwezig zijn en wat de vorm hiervan is, et cetera.

Drie soorten getijvormen

Er zijn grofweg drie soorten getijvormen: dubbeldaags getij, enkeldaags getij en gemengd getij. In de getijdentabel is voor iedere plek in Nederland precies te zien wat de waterstanden zijn op ieder tijdstip. De daadwerkelijke waterstand die op een bepaalde plek aanwezig is, wordt echter naast het getij ook bepaald door de omstandigheden van het weer zoals de luchtdruk en wind.

Springtij en doodtij

Op het moment dat de getijkrachten van de Maan en de Zon elkaar versterken (dat gebeurt als ze dezelfde richting hebben), ontstaat springtij (de amplitude van het getij is dan maximaal). Op het moment dat de getijkrachten van de Maan en de Zon daarentegen elkaar verzwakken (dat gebeurt als ze haaks op elkaar staan), ontstaat doodtij (de amplitude van het getij is dan minimaal).