Eb en vloed tijden Julianadorp!

Als je voornemens bent om naar het strand van Julianadorp aan Zee te togen om daar lekker te gaan recreëren (strandwandeling maken of fijn zonnen op het strandzand) is het natuurlijk wel van belang om te weten of er überhaupt nog een strand is. De Noordzee is namelijk constant in beweging. Je hebt te maken met eb en vloed oftewel hoog en laag water oftewel opkomend en afgaand water. Tijdens vloed, hoogwater of opkomend water staat het water van de Noordzee tot aan de duinen en is derhalve het strand nagenoeg verdwenen.

Tweemaal daags hoog en laag water

Julianadorp aan Zee wordt, evenals alle andere Nederlandse kustplaatsjes, dagelijks geconfronteerd met tweemaal hoog en laag water. Het water stijgt tijdens hoogtij/hoogwater naar het hoogste niveau. Het water daalt daarentegen tijdens laagtij/laagwater naar het laagste niveau. Deze wisseling van getijden gaat doorlopend door.

Getijstroom

Het periodiek wisselen van de waterstand wordt aangeduid als getijd, tij of getijde. Hierdoor ontstaat een zogenaamde getijstroom. De zwaartekracht die de hemellichamen Maan en Zon uitoefenen zijn de oorzaak voor het ontstaan van de getijstroom.

Nergens op de wereld hetzelfde

Doordat er verschillende factoren zijn die het getij beïnvloeden is het getij nergens op de wereld hetzelfde. Tot die factoren behoren onder andere de afstand van de plaats tot de evenaar, diepte van het water en het wel of niet aanwezig zijn van landmassa en diens vorm.

Drie verschillende soorten getijvormen

Men spreekt over drie verschillende soorten getijvormen: dubbeldaags getij, enkeldaags getij en gemengd getij. In de loop van de tijd zijn er zogenaamde getijdentabellen ontwikkeld die het mogelijk maken om de waterstanden te bepalen op iedere plek in Nederland op ieder tijdstip. Naast het getij zijn ook nog andere factoren bepalend voor de hoogte van de waterstand zoals de weersomstandigheden (luchtdruk en wind).

Vakantieparken

Julianadorp aan Zee is overigens gezegend met verschillende vakantieparken waar alle soorten vakantie-accommodaties te huur zijn.