header image
 

Strandjutten

Strandjutten is een spannende bezigheid op het strand van Julianadorp aan Zee. Als het gestormd heeft op de Noordzee, is er een grote kans dat er veel spulletjes gaan aanspoelen op het strand. Daarnaast is het leuk om te gaan jutten naar schelpen en andere dingen die van nature al op het strand van het Noord-Hollandse kustplaatsje liggen; het is aantrekkelijk om een schelpenverzameling aan te leggen. Het is gewoon een spannende bezigheid om het strand af te struinen naar spulletjes; voor jong en oud!

Strandvonderij

Strandvonderij is een ander woord voor strandjutten. Meestal spoelen er spullen aan die overboord zijn geslagen van schepen of van schepen die gezonken zijn. Op de kieper beschouwd, moeten de goederen worden ingeleverd bij de autoriteiten. Dit is de landsheer of zijn vertegenwoordiger; de strandvoogd. Gelukkig kan door de vinder altijd aanspraak worden gedaan op een deel van het vindersloon. 

Misleiden 

Vroeger werd er weleens vuur op het strand gemaakt om schepen op het verkeerde been te zetten en ze richting de kust te lokken. De kans bestond dan dat deze schepen voor de kust vergingen en dat hun waardevolle lading vervolgens aanspoelde op het strand. Om het lot van de drenkelingen, werd verder niet veel bekommerd. 

Geschiedenis

Feitelijk is het jutten ontstaan uit armoede. Op het strand van kustdorpen en eilanden werd gezocht naar spulletjes die zij konden gebruiken. Voor brandstof of bouwmateriaal werd wrakhout aangewend. Hierdoor ontstonden er vaak conflicten tussen de autoriteiten enerzijds en de jutters anderzijds. Er ontspon zich altijd een spannende race tussen jutters en strandvonders op het moment dat er spullen aanspoelden!