De beste vindplaats voor schelpen: Julianadorp!

Er zijn mensen die een grote hobby hebben aan het zoeken van fraaie schelpen op het strand. Niet alleen kinderen vinden dat heel erg leuk, maar ook volwassenen. De Nederlandse kust is een perfecte locatie om schelpen te zoeken. Julianadorp aan Zee vormt daar geen uitzondering op. Julianadorp aan Zee is een fantastische toeristische plaats met tal van vakantieparken. Op het strand van deze Noord-Hollandse badplaats zijn massa’s schelpen van slakken en tweekleppigen te vinden.

Wat zijn schelpen?

Het is natuurlijk wel de vraag, wat eigenlijk schelpen zijn! Het antwoord op deze vraag is skeletten. Het zijn skeletten van weekdieren die bestaan uit calciumcarbonaat oftewel CaCO3. Via dit pantser worden de kwetsbare delen van slakken en tweekleppigen beschermd tegen trauma van buitenaf. Daarnaast wordt uitdroging voorkomen. De bouw van een slakkenhuis is behoorlijk eenvoudig en bestaat uit een winding, groeilijnen, spiraalribben, sutuur en een top. De bouw van een tweekleppige daarentegen bestaat uit groeilijnen en een top.

Schelpen van slakken

De penhoren, wenteltrap, stompe alikruik, ruwe alikruik, gewone alikruik, gewone tepelhoren, glanzende tepelhoorn, asgrauwe tolhoren, purperslak, gevlochten fuikhoorn, trapgeveltje, noordhoorn, wulk, wadslakje, schaalhoren en het muiltje zijn veel voorkomende schelpen van slakken die op het strand van Julianadorp aan Zee te vinden zijn.

Schelpen van tweekleppigen

De afgeknotte gaper, strandgaper, ovale strandschelp, stevige strandschelp, halfgeknotte strandschelp, platte slijkgaper, gewone otterschelp, grote strandschelp, noordkromp, tapijtschelp, tweetandschelpje, tere platschelp, rechtgestreepte platschelp, nonnetje, witte dunschaal, Amerikaanse boormossel, witte boormossel, ruwe boormossel, brakwaterkokkel, kokkel, geknobbelde hartschelp, gedoornde hartschelp, korfschelpje, Venusschelp, Noorse hartschelp, Japanse oester, Amerikaanse zwaardschede, grote zwaardschede, klein tafelmeshelft, groot tafelmeshelft, wijde mantel en de gewone mossel zijn veel voorkomende schelpen van tweekleppigen die op het strand van Julianadorp aan Zee te vinden zijn.

Schitterende sierraden

Op het moment dat je een paar mooie schelpen hebt gevonden langs de vaderlandse kust, kun je daar vervolgens verschillende dingen mee aanvangen. Je kunt ze voor de sier ergens in huis neerleggen, maar je kunt er ook schitterende sierraden van maken!